Eksport: Eesti ettevõtted Rootsi turule

Eesti suurim eksporditurg on Rootsi, saabunud otseinvesteeringute mahust kuulub samuti kolmandik Rootsi kapitalile. Eesti kasuks räägivad geograafiline asukoht, maksu- ja õiguskeskkond ning madalad tööjõukulud. Rootsi suunalisest ekspordist moodustab üle poole masinate ja mehhaaniliste seadmete väljavedu. Selle taga on ennekõike Eestis tootmist omavad väliskontsernid, sh suurimaks eksportijaks tõusnud miljardifirma Ericsson Eesti AS. Kuidas on aga seis Eesti kapitali kohalolekuga Rootsis? Statistikaameti andmetel on välisriikidesse tehtud otseinvesteeringutes Rootsi 2011. aasta lõpu seisuga tagapool Leedust, Lätist, Küprosest, Soomest, Venemaast ja Ukrainast. Otseinvesteeringute kogumahust on vaid 2,3% läinud Rootsi, mis on ligi kümme korda vähem võrrelduna nii Leetu kui Lätti tehtud paigutustega. Selline suur erinevus on geograafilise läheduse valguses märkimisväärselt suur. Maksukeskkond on Balti riikidest ebasoodsam ettevõtte tulumaksu osas, kuid see üksinda ei saa olla aluseks kõrge ostujõuga naaberriigi välistamiseks. Eesti-Rootsi Kaubanduskoja 2008-2012 aastate liikmeskonna andmetele tuginedes on Eesti kapitalil põhinevatest firmadest teinud otseinvesteeringuid AS Tavid, BIGBANK AS, 1Office Group OÜ ning börsiettevõtetest AS Tallink Grupp.

Miks on Rootsi olnud kodumaisele kapitalile ebaatraktiivne võrreldes teiste regiooni riikidega?
Eesti naabritest on tegemist suurima rahvaarvuga ühisturu liikmega, kus ettevõtja saab toetuda Euroopa Liidu ühtlustatud regulatsioonile. Kas on Rootsis liiga kulukas äri teha? Tööjõukulude osas on tõesti Rootsi ligi kolm korda kallim riik. Kas ka praktikas on see takistuseks otseinvesteeringute tegemisel? Maailmas tehtud uuringud on näidanud, et palgatase ning kõrged tegevuskulud on väiksem tõrge kui napp turuinformatsioon. Olukorras kus Eesti ettevõttel napib informatsiooni võib kulude tase hirmutada. Arvutustesse tuleb kaasata kõrgem müügimarginaal ja mastaabi erinevus. Arvestades Rootsi ostujõudu, rahvaarvu ning tehnoloogilist arengutaset on otseinvesteeringuteks ning kõrge lisaväärtusega toodete ja teenuste ekspordiks eeldused väga tugevad.

Eesti-Rootsi Kaubanduskojal on 73 liiget
Eesti ärihuve Rootsis esindavad Välisministeerium, EAS ning 2008. aastal asutatud Eesti-Rootsi Kaubanduskoda. Koda on Rootsi mittetulundusühing, millel on 73 liiget, nende seas Eesti ja Rootsi firmad ning eraisikud. Koda töötab koostöös EASi Stockholmi ekspordiesindaja ning Eesti saatkonna majandusnõunikuga. Koostööd planeeritakse kord kvartalis kogunedes. Koja peamine eesmärk on Rootsis Eesti ettevõtjate ühendamine ja toetamine ürituste programmi ja võrgustikuga. Turule siseneva Eesti ettevõtja suurim kasu seisneb just pakutavas võrgustikus, liikmete ärikogemuste ja kontaktide jagamise keskkond aitab uuel turul toime tulla. Lisaks Eesti kapitalile koondab koda ka väliseesti ärikogukonda, mis loob head eeldused kohalike emakeelsete partnerite leidmiseks. Koja üritustelt leiab Rootsis sündinud eesti keelt kõnelevaid ettevõtjaid, raamatupidajaid, audiitoreid, ärikonsultante ja advokaate.

Koja programmis on tavapärased formaadid ärilõunad ja ettekanded Stockholmi Eesti saatkonnas ning Eesti Majas. Kõnelemas on käinud kunagine Swedbank Grupi finantsjuht Erkki Raasuke, Estonian Airi president Tero Taskila, kunagine Norma emafirma Autolivi asepresident Halvar Jonzon, East Capital Exploreri kunagine tegevjuht Gert Tiivas ja teised tuntud koja liikmete esindajad. Koostöös Rootsi ja Taani kojaga on Tallinnas korraldatud kolm aastat järjest ka suureformaadilist Põhjamaade turgude teemalist välisesinejatega konverentsi Nordic Open. 2012. aastal toimub see 14. septembril Euroopa hotellis. Lisaks vahendatakse ärikontakte ning soodustusi kulude kokkuhoiuks.

Koda juhib üheks aastaks valitav juhatus, milles on asutamisest alates olnud seitse liiget. Juhatuse esimees on advokaat Peeter Aspe, juhatuse aseesimees advokaat Mango Kask MAQS advokaadibüroost, juhatuse liikmed 1Office Rootsi tegevjuht Ivar Veskioja, ärikonsultandid Taave Vahermägi ja Rein Malm, advokaat Hele Karja GLIMSTEDT advokaadibüroost ning Tallink Silja tegevjuht Kadri Land.

Kutsume Eesti ettevõtteid tutvuma Rootsi ärikeskkonnaga hooaja avaüritusel 12. septembril Eesti saatkonnas Stockholmis. Ettekannetes tutvustatakse Rootsi ärikultuuri, õiguskeskkonda ning turul tegutsevate Eesti ettevõtete lugusid.

Ivar Veskioja
Eesti-Rootsi Kaubanduskoda
juhatuse liige

Lisainfo
www.estochamber.se
www.nordicopen.org

Allikas: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Array
Subscribe to our newsletter:
Estnisk-Svenska Handelskammaren • Estniska Huset • Wallingatan 34 • 111 24 Stockholm • org nr 802443-9070
Phone: +46 10 510 2020 • contact@estochamber.se • Bankgiro 358-6344