Estonian prime minister Mr. Andrus Ansip opened ESCC event
SL Õhtuleht
Ansip: Rootsi on energeetilise sõltumatuse tagamisel oluline partner
Toimetas Silver Saluri
23.05.2008 18:13
Estonian prime minister Mr. Andrus Ansip had a meeting with Swedish prime minister Mr. Fredrik Reinfeldt and also opened first event of Estonian Swedish Chamber of Commerce. On official meeting discussions were hold regarding energy policy and hot topics of EU. “Sweden is important partner for small Baltic energy markets to sustain their autonomy”, mediated Estonian Governments Communications office words of prime minister.
Energeetilise sõltumatuse suurendamiseks ning varustuskindluse parandamiseks on peaministri sõnul oluline tihedam koostöö naaberriikide vahel. “Põhja-Balti elektrituru väljaarendamiseks on lisaks Eesti ja Soome vahelisele Estlink kaablile vajalikud Leedu-Poola elektriühendus, ühendused Rootsiga ja täiendav ühendus Soomega,” lisas Ansip. Uute ühenduste loomisest koos Rootsiga on täna kõne all mitu alternatiivi. Ansip ja Reinfeldt tõdesid, et kahe riigi põhiseisukohad Euroopa Liidu küsimustes on sarnased. Täpsemalt rääkisid valitsusjuhid veel riikidevahelisest koostööst Rootsi Euroopa Liidu eesistumise ajal.
Rootsi üheks peamiseks algatuseks sel perioodil on Läänemere strateegia koostamine, mille arendamisel on juhtivateks riikideks veel Soome ja Eesti. Läänemere strateegia paneb paika koostöö suunad piirkonna konkurentsivõime suurendamiseks, keskendudes peamiselt teadmiste vabale liikumisele, majandusalasele koostööle ning keskkonnaküsimustele. Strateegia võib tulevikus anda eeskuju ka teistele Euroopa Liidu piirkondadele.
”Eesti huvi on see, et siseturu parema toimimise ja infrastruktuuride ühendamise kaudu suudaksime ületada
Läänemere piirkonna regionaalsed erinevused,” sõnas Ansip.
Visiidi käigus avas peaminister Ansip Eesti-Rootsi kaubanduskoja, mille tegevus on suunatud nii Eestist pärit
ettevõtjatele Rootsis kui ka Rootsi ettevõtjatele, kellel on ärihuvid Eesti suunal. Peaminister Ansipi sõnul on Eesti ja Rootsi suhted olnud läbi aegade väga head, eriti tihedad aga majanduse alal- neid iseloomustab avatus ja usalduslikkus. Eestisse tehtud välisinvesteeringutest pärineb 40% Rootsist ja seega on Rootsi suurim välisinvestor Eestis. “Eesti majanduskeskkond on ja jääb investoritele avatuks ja etteaimatavaks. Jätkame valitud suunal,” sõnas Ansip. Valitsus saab tema sõnul tagada tasakaalus rahanduspoliitika jätkumise ning paindlikud tingimused tööturu reguleerimiseks.

Prime Minister Andrus Ansip met with Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt and opened the Swedish-Estonian Chamber of Commerce in Stockholm, today. At the meeting of the prime ministers, topical issues concerning the European Union and energy policy were discussed.

“Sweden is an important partner in ensuring energy independence for the Baltic States with small markets,” said Prime Minister Ansip.

According to the Prime Minister, closer cooperation between neighbouring countries is important for increasing energy independence and improving security of supply. “In order to develop the Nordic Baltic energy market, in addition to the Estlink cable between Finland and Estonia, the electrical interconnection between Lithuania and Poland, interconnections with Sweden and a supplementary interconnection with Finland, are necessary,” added Ansip. Several alternatives concerning building new interconnections with Sweden are in question today.

Ansip and Reinfeldt admitted that the main positions of the two countries regarding issues concerning the European Union are similar. More specifically, the Heads of Government talked about transnational cooperation during the EU Presidency of Sweden. One of the main initiatives in this period will be the drafting of the Baltic Sea Strategy, in the development of which Finland and Estonia are also playing the leading role.

The Baltic Sea Strategy will put in place directions for increasing the competitiveness of the region by mainly focusing on free movement of knowledge, economic cooperation and environmental issues. In the future, the Strategy may serve as a good example for other regions in the European Union as well.

“It is in Estonia’s interest that we overcome regional discrepancies in the Baltic Sea region through the better functioning of the internal market and connecting infrastructures,” said Ansip.

In the course of his visit, Prime Minister Andrus Ansip opened the Swedish-Estonian Chamber of Commerce, the activities of which are geared to both operators from Estonia in Sweden, and to those Swedish operators who have commercial interests towards Estonia.

According to Prime Minister Ansip, the relations between Estonia and Sweden have been very good over the years, being especially close in the field of economy – characterised by openness and credibility. Approximately 40 % of foreign investment made in Estonia comes from Sweden and therefore Sweden is the biggest foreign investor in Estonia.

“The economic environment of Estonia is and will be open to investors, as well as unpredictable. We will proceed in the direction chosen,” said Ansip. According to his words, the government can ensure the continuance of a balanced monetary policy and flexible conditions for regulating the labour market.

SL Õhtuleht

Ansip: Sweden is important partner for energy security

By Silver Saluri

23.05.2008 18:13

Array
Subscribe to our newsletter:
Estnisk-Svenska Handelskammaren • Estniska Huset • Wallingatan 34 • 111 24 Stockholm • org nr 802443-9070
Phone: +46 10 510 2020 • contact@estochamber.se • Bankgiro 358-6344